REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROTY TOWARÓW W RAMACH ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@all4garden.pl bądź też listownie na adres:

All4garden
ul. Żwirowa 6/1
64-000 Kurza Góra
Z dopiskiem: „ZWROT”

Wraz z oświadczeniem Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.

Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi posiadać oryginalne opakowanie. 

Formularz odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo tutaj: Formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

REKLAMACJE

Szanowny Kliencie, w trosce o szybkie rozpatrzenia reklamacji prosimy:
1. Sprawdzić asortyment w obecności przewoźnika
2. Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia spisz protokół szkody
3. Napisz e-mail ze zgłoszeniem na adres: sklep@all4garden.pl
4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową lub uszkodzony, do zgłoszenia załącz dokumentację zdjęciową przedstawiającą nieprawidłowości w produkcie.

Gwarancja producenta nie obejmuje właściwości drewna jako materiału naturalnego, którego cechą charakterystyczną jest niejednolitość koloru i różnice w ukształtowaniu słojów. Nadaje to wyrobom z drewna indywidualny charakter i niepowtarzalny urok.

Z uwagi na naturalną charakterystykę drewna podstawy do reklamacji nie stanowią:
– przebarwienia, różnice w kolorze i ukształtowaniu słojów
– mikropęknięcia (naturalna cecha, niewpływająca na trwałość drewna)
– sęki i szorstkość powierzchni
– wahania wymiarów nieznacznie odbiegające od wymiarów pierwotnych

Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie trwałość impregnowanego drewna oraz łączników ze stali nierdzewnej.

Pragniemy także poinformować, że reklamacja nie zostanie uznana w przypadku:
– jakiejkolwiek zmiany towaru w aspekcie strukturalnym, jakościowym i ilościowym;
– nieprawidłowego montażu produktu;
– zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
– uszkodzeń mechanicznych powstałych po stronie klienta;
– uszkodzeń wynikłych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta;
– zużycia produktu wynikającego z jego naturalnej eksploatacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.